Country Park Logo
hotele w wielkopolsce
Adres: Pod Gajem 1
62–080 Tarnowo Podgórne
GPS: 52.441943, 16.564293
sale weselne pod poznaniem
Hotel zaprasza 7 dni w tygodniu
31 sierpnia 2016

Regulamin

Regulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne
Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej
strony) jest prowadzona przez City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego
charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na
przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej
strony internetowej. Inne strony internetowe spółek Grupy Konkret S.A. mogą podlegać
odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa
do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji,
dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej
stanowią własność spółki City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom. lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i
przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach
informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów
prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki City Park Poznań Sp. z o.o Sp. kom. użytkownik strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych
w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych
opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób
trzecich).

Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej
informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na
stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków
prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą
starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze
strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej
produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z
przedstawicielami Spółki.

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do
inwestowania w spółki będące członkami Grupy Konkret S.A., nie powinny także stanowić
podstawy decyzji inwestycyjnych.

Odpowiedzialność
Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub
przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów
niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom. ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione informacje
Udostępnienie informacji lub materiałów spółce City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom. jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Ochrona danych
Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom. jakichkolwiek danych.

Kontakt
W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o
korzystanie z następujących danych kontaktowych:

City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom.
ul. Ułańska 5
60-748 Poznań

kontakt mailowy: marketing@countrypark.pl

Pozostałe postanowienia
Spółka City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom. zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją
odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Szanowni Goście,
W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, Country Park „Pod Gajem” będzie nieczynny do 13 kwietnia 2020.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.
Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.
 +48 600 019 800

Skontaktuj się z nami!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Country Park z siedzibą w Ceradzu Kościelnym (62‐080) przy ul. Pod Gajem 1. Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie. Zostałem/‐łam poinformowany/‐na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych przez Country Park Michał Turowski z siedzibą w Ceradzu Kościelnym (62‐080) przy ul. Pod Gajem 1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Country Park z siedzibą w Ceradzu Kościelnym (62‐080) przy ul. Pod Gajem 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach marketingowych, w szczególności w celu oferowania przez spółkę swoich usług. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej.