Country Park Logo
hotele w wielkopolsce
Adres: Pod Gajem 1
62–080 Tarnowo Podgórne
GPS: 52.441943, 16.564293
sale weselne pod poznaniem
Hotel zaprasza 7 dni w tygodniu
16 października 2018

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Turowski działający pod firmą Michał Turowski Country Park, ul. Pod Gajem 1, Ceradz Kościelny, 62-080 Tarnowo Podgórne (Country Park)
  • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z osobą wyznaczoną w strukturze Country Park w tym celu, tj. Panem Łukaszem Turowski pod adresem e-mail: lukasz.turowski@countrypark.pl;
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla realizacji umowy/zamówienia oraz pracownicy działu zajmującego się Twoją umową/zamówieniem, działu księgowości i kadra zarządzająca firmy
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/zamówienia oraz po zakończeniu realizacji umowy/zamówienia okres niezbędny dla przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów, w szczególności podatkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy/zamówienia;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy/zamówienia; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy/zamówienia;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Szanowni Goście,
W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, Country Park „Pod Gajem” będzie nieczynny do 13 kwietnia 2020.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.
Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.
 +48 600 019 800

Skontaktuj się z nami!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Country Park z siedzibą w Ceradzu Kościelnym (62‐080) przy ul. Pod Gajem 1. Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie. Zostałem/‐łam poinformowany/‐na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych przez Country Park Michał Turowski z siedzibą w Ceradzu Kościelnym (62‐080) przy ul. Pod Gajem 1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Country Park z siedzibą w Ceradzu Kościelnym (62‐080) przy ul. Pod Gajem 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach marketingowych, w szczególności w celu oferowania przez spółkę swoich usług. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej.